jun 23

Buddyzorg Positivo

Migranten, levend met hiv/aids, zijn extra kwetsbaar. Er is een gebrek aan goede en duidelijke voorlichting. Door onwetendheid heeft men met stigmatisering en discriminatie te maken binnen de eigen gemeenschap en daarbuiten. Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal betekent een extra belasting.

Buddyzorg Positivo is voor ondersteuning aan Spaans- en Portugees sprekende migranten met hiv. Betrokken vrijwilligers bieden een luisterend oor en kunnen ondersteuning bieden. Ondersteuning vindt plaats op praktisch niveau zoals bijvoorbeeld tolken en bezoek aan een ziekenhuis, politie, IND of advocaat. Op psychosociaal niveau d.m.v. ondersteunende gesprekken omtrent relaties, gezin, familieperikelen, conflicten, depressie, omgaan met ziekte en dergelijke.

Contact:

Telefoon: 06-398 60 767 / 06-102 41 282
E-mail: buddyzorgpositivo@gmail.com