jun 23

Maatschappelijke hulpverlening

Onze maatschappelijk werkers treden vaak op als intermediair bij complexe casus zoals bij zaken waar huiselijk geweld een rol speelt. Daartoe hebben zij veel contact met sociale, gemeentelijke en overheidsinstanties (Bureau Jeugdzorg, D.W.I., Belastingdienst en anderen).

Daarnaast wordt advies gegeven bij bijvoorbeeld de aanvraag voor huurtoeslag, zorgtoeslag, ziektekostenverzekering, kinderbijslag. Vaak helpen onze maatschappelijk werkers bij schulden of repatrieering.

We moeten ons er allemaal van bewust zijn dat we in een maatschappij met uitsluiting staan en dat er nog veel te doen en te veranderen is.

Psychologisch Team

Het psychologische zorgteam heeft een staf van vrijwillige psychologen, die bevoegd zijn om hun beroep uit te oefenen door de respectieve Nederlandse autoriteiten.

De groep psychologen biedt ondersteuning aan migranten die

psychologische hulp nodig hebben en die, beperkt door de taal, problemen met integratie in Nederland, huiselijk geweld, intercultureel onderwijs, drugsverslaving, enz. Vertonen. Op dezelfde manier werken ze samen met klanten wanneer ze door andere organisaties moeten worden bediend, zoals: Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Blij Groep.