jun 23

Minerva MEP

Vanaf 2017 tot en met 2020 heeft Casa Migrante een project uitgevoerd gericht op de emancipatie van migrantenvrouwen. Het project werd gefinancierd door Kansfonds. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de cliënten van Casa Migrante vrouw is, met problemen  op het gebied van armoede, huiselijk geweld of sociale uitsluiting. De individuele hulpverlening die geboden wordt door Casa Migrante is voor vele vrouwen onvoldoende toereikend gebleken om tot een wezenlijke veranderingsproces te komen. Verschillende vrouwen maken gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld het inloopspreekuur, taalcursussen, de maatschappelijke en psychologische hulpverlening. In plaats van fragmentarisch de hulpverlening voort te zetten, is MINERVA ontstaan om een integrale aanpak te bieden. Het project is tot stand gekomen in samenwerking  met de werkgroep MEP (ter ondersteuning van de Spaanstalige migranten die in de prostitutie werken), de psychologe en maatschappelijke werker van Casa Migrante.

Vanaf 2021 is het project opgenomen als een normale activiteit binnen Casa Migrante.

De activiteiten van MINERVA blijven gericht op hulpverlening, zowel individueel als door middel van groepsgewijze aanpak, maar vanuit een perspectief van actieve burgerschap en emancipatie. Zo wil het project de assertiviteit van de vrouwen verhogen en hun actieve participatie in de samenleving bevorderen. Onze doelgroep zijn migrantenvrouwen, met speciale aandacht voor hen met een complexe problematiek. We houden verschillende interactieve workshops en informatiebijeenkomsten maar wij organiseren ook bezoeken aan instanties zoals de bibliotheek, huizen van de wijk, GG-GD, P&G292, gezondheidscentra en Blijfhuizen.

Workshops

  1. Vrouw, migratie en zelfbeeld
  2. Vrouw en assertiviteit
  3. Vrouw en sociale vaardigheden
  4. Vrouw en vrijwilligerswerk
  5. Hoe overwin je situaties van geweld en mishandeling?
  6. Vrouw en interculturele communicatie

Informatieve bijeenkomsten

  1. Verslaving en wat dan?
  2. Sociale wetgeving in Nederland
  3. Huiselijk geweld en aandacht voor de Internationale Dag tegen Uitbuiting van Geweld tegen Vrouwen.

Vrouwendag

Casa Migrante viert ieder jaar de internationale Vrouwendag op 8 maart. Wij werken hierin samen met andere organisaties en instanties. Het programma heeft een breed aanbod aan workshops en activiteiten die gericht zijn op de emancipatie van migrantenvrouwen.