jul 20

Andere diensten

Tolken

Het doel van dit team is om Spaanstalige migranten te begeleiden die een volledig en correct begrip nodig hebben van de informatie die wordt uitgewisseld met instellingen en professionals zoals: rechtbanken, artsen, advocaten, politie, enz.

Als u een begeleider nodig heeft om te vertalen, kunt u een e-mail sturen naar: info@casamigrante.com en/of bellen naar 020 68 44 803

Bezoek ouderen, zieken en gedetineerden.

Dit team van vrijwilligers brengt periodiek bezoeken aan oudere migranten of chronisch zieken en gedetineerden in gevangenissen.
Via deze begeleiding wordt getracht een sociaal en persoonlijk contact te onderhouden om hen te helpen bij het uitvoeren van verschillende activiteiten die door hun fysieke, mentale en/of sociale omstandigheden worden belemmerd.