Over ons

Theo Beusink, je zal altijd in onze herinnering blijven als pastoor, vriend van Spaantalige migranten maar ook van de vluchtelingen in Amsterdam en grondlegger van het huidige Casa Migrante.

Jouw woorden en acties waren altijd inspirerend, zorgzaam en met humor. Ze gelden ook nu nog en zijn voor ons daarom ook nog steeds een antwoord op onze actuele zorgen en angsten.

We blijven het onmogelijke doen zoals jij ons hebt geleerd.
Bestuur , Coördinatieteam

Geschiedenis Van Casa Migrante

Casa Migrante werd in 1961 opgericht door pater Theo J.B. Beusink, nadat hij constateerde dat Spaanse gastarbeiders een breed spectrum aan problemen hadden. In 1961 opende hij een spreekuur in Amsterdam, bij het Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum ‘Singel 50’. Veel vrijwilligers werden erbij betrokken om de Spaanse gastarbeiders te helpen hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. De vrijwilligers waren studenten Spaans van de Universiteit van Amsterdam, maar ook anderen die iets met Spaans, Spanje of Latijns-Amerika te maken hadden. Naast het spreekuur hielpen ze ook als tolk bij bezoeken aan ziekenhuizen, sociale instanties, en woningcorporaties, etc.

Het werk op Casa Migrante is al die jaren nauw verbonden geweest met de Spaanstalige quasi-parochie San Nicolás. Priesters en pastoraal werkers voor allochtone groepen werden benoemd door de bisschop op voordracht van Cura Migratorum. De Spaansprekende gemeenschap in Amsterdam telde een meerderheid van katholieke ‘practicantes’ en de diensten van de parochie San Nicolás op zondag bij St. Nicolaaskerk werden een ontmoetingspunt voor de gemeenschap. Veel mensen vonden de weg naar Casa Migrante via persoonlijke contacten met de pastores. Het parochiebestuur vond de contacten tussen parochie en Casa Migrante van wezenlijk belang, omdat door het werk van Casa Migrante veel parochianen in moeilijke situaties geholpen kunnen worden.

Begin jaren negentig kwamen er twee Nederlandse vrouwelijke missionarissen, die lange tijd in Chili gewerkt hadden, werken in Casa Migrante: Fernanda Vriend en Toos Beentjes. Fernanda Vriend besteedde aandacht aan Spaanssprekende prostituees; Toos Beentjes werd na afronding van haar studie theologie aangesteld als pastoraal werkster voor de Spaanssprekende gemeenschap in Amsterdam. Toen pater Theo met pensioen ging, werd Toos Beentjes directrice van Casa Migrante. Nadat ze met pensioen was, werd ze voorzitter van het bestuur. Tegenwoordig wordt Casa Migrante geleid door het dagelijks bestuur dat bestaat uit het bestuur en het coördinatieteam.

Missie

Om een open huis te zijn voor Spaanse sprekers, waar door solidariteit de migrant wordt geholpen bij de integratie, een constructief kritisch geweten genereren tussen de Nederlandse samenleving en de immigrant, zodat er altijd ruimte is voor sociale acties die helpen bij het bouwen en ontwikkelen van een nieuwe samengevoegde samenleving die geleid zal worden door de nobele en zuivere belangen van pastorale acties.

Visie

Het bevorderen van de integratie van Spaanstalige migranten in de Nederlandse maatschappij, door het bieden van verschillende diensten en het creëren van een ruimte en plaats voor ontmoeting en initiatieven voor Spaanstalige migranten in Amsterdam. Integratie betekent voor ons dat de Spaanstalige migranten zich thuis voelen in de Nederlandse samenleving en zich bewust zijn van de rechten en plichten die daarmee samengaan

Onze organisatie

Het Dagelijks Bestuur van Casa Migrante wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Migrante tesamen met de leden van het Coördinatieteam (het Equipo Coordinador). Het Coördinatieteam leidt de dagelijkse gang van zaken in Casa Migrante. De inrichting van het Dagelijks Bestuur is volgens het Governance Code Goed Bestuur Publieke Dienstverlening.

Als we spreken over Casa Migrante dan spreken we over onze organisatie met onze vrijwilligers maar ook over “in Casa Migrante”, ons gebouw aan de Van Ostadestraat 268 in Amsterdam, waar zich alles afspeelt. Stichting Migrante is de officiële tenaamstelling van de burgerlijke stichting.

Verplichte informatie Belastingdienst:

2022

2021
2020

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Migrante is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie, de financiën, het te voeren beleid en ondersteunt de organisatie daar waar nodig. Het beleid van het bestuur is gericht op continuering van Casa Migrante Amsterdam, het huis van en voor Spaanstalige migranten.

Het bestuur van de stichting Migrante bestaat op dit moment uit de volgende leden.

Carlita Koningstein

Voorzitter

Elvira Willems

Secretaris

Pedro Montero

Penningmeester

Max Brokamp

Lid

Coördinatieteam

Het Coördinatieteam is het kloppend hart van Casa Migrante. Alles wat er in zich in ons gebouw afspeelt wordt gecoördineerd door het Coördinatieteam. De allerbelangrijkste taak is de planning van het inzetten van alle 65 vrijwilligers. Een hele klus, iedere week weer.

Daarnaast is het Coördinatieteam verantwoordelijk voor een evenwichtige besteding van de ruimte en het toewijzen van de vele aanvragen om activiteiten te mogen uitvoeren. Het Coördinatieteam heeft contact en overlegt regelmatig met alle teams die binnen de organisatie werkzaam zijn. Tot slot maakt het Coördinatieteam deel uit van het Dagelijks Bestuur.

Toos Beentjes

Lidia Villegas Zuleta

Nancy Yael Bernal

Isaac Hernández Cerda

Vrijwilligers

Het unieke van ons inloophuis Casa Migrante, de naam waaronder de Stichting bekend is, is dat alle medewerkers vrijwilligers zijn.

Tara Flynn

Claudia Sánchez

Julen van Egmond

Jan van den Oever

Rosalie Dekker

Susan Salamanca

María Tella Escala

Luc Metsu

Jan Sleumer

Hanneke Noordhoek

Clara Diaz Molina

Pablo Garrido

Marjan Hoonigs

Wil Hallers

In memoriam

Dankbaar voor onze vrijwilligers die zich tot het laatst hebben ingezet voor het welzijn van anderen.

Carmen Pérez

Tineke Groot