Over ons

Je zal altijd in onze herinnering blijven als pastoor, vriend van Spaantalige migranten maar ook van de vluchtelingen in Amsterdam en grondlegger van het huidige Casa Migrante.

Wat zou jij doen en zeggen als je vandaag bij ons was in deze tijd van het coronavirus?

Jouw woorden en acties waren altijd inspirerend, zorgzaam en met humor. Ze gelden ook nu nog en zijn voor ons daarom ook nog steeds een antwoord op onze actuele zorgen en angsten.

We blijven het onmogelijke doen zoals jij ons hebt geleerd.
Bestuur , Coördinatieteam

Geschiedenis Van Casa Migrante

Casa Migrante werd in 1961 opgericht door pater Theo J.B. Beusink, nadat hij constateerde dat Spaanse gastarbeiders een breed spectrum aan problemen hadden. In 1961 opende hij een spreekuur in Amsterdam, bij het Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum ‘Singel 50’. Veel vrijwilligers werden erbij betrokken om de Spaanse gastarbeiders te helpen hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. De vrijwilligers waren studenten Spaans van de Universiteit van Amsterdam, maar ook anderen die iets met Spaans, Spanje of Latijns-Amerika te maken hadden. Naast het spreekuur hielpen ze ook als tolk bij bezoeken aan ziekenhuizen, sociale instanties, en woningcorporaties, etc.

Het werk op Casa Migrante is al die jaren nauw verbonden geweest met de Spaanstalige quasi-parochie San Nicolás. Priesters en pastoraal werkers voor allochtone groepen werden benoemd door de bisschop op voordracht van Cura Migratorum. De Spaansprekende gemeenschap in Amsterdam telde een meerderheid van katholieke ‘practicantes’ en de diensten van de parochie San Nicolás op zondag bij St. Nicolaaskerk werden een ontmoetingspunt voor de gemeenschap. Veel mensen vonden de weg naar Casa Migrante via persoonlijke contacten met de pastores. Het parochiebestuur vond de contacten tussen parochie en Casa Migrante van wezenlijk belang, omdat door het werk van Casa Migrante veel parochianen in moeilijke situaties geholpen kunnen worden.

Begin jaren negentig kwamen er twee Nederlandse vrouwelijke missionarissen, die lange tijd in Chili gewerkt hadden, werken in Casa Migrante: Fernanda Vriend en Toos Beentjes. Fernanda Vriend besteedde aandacht aan Spaanssprekende prostituees; Toos Beentjes werd na afronding van haar studie theologie aangesteld als pastoraal werkster voor de Spaanssprekende gemeenschap in Amsterdam. Toen pater Theo met pensioen ging, werd Toos Beentjes directrice van Casa Migrante. Nadat ze met pensioen was, werd ze voorzitter van het bestuur. Tegenwoordig wordt Casa Migrante geleid door het dagelijks bestuur dat bestaat uit het bestuur en het coördinatieteam.

Missie

Om een open huis te zijn voor Spaanse sprekers, waar door solidariteit de migrant wordt geholpen bij de integratie, een constructief kritisch geweten genereren tussen de Nederlandse samenleving en de immigrant, zodat er altijd ruimte is voor sociale acties die helpen bij het bouwen en ontwikkelen van een nieuwe samengevoegde samenleving die geleid zal worden door de nobele en zuivere belangen van pastorale acties.

Visie

Het bevorderen van de integratie van Spaanstalige migranten in de Nederlandse maatschappij, door het bieden van verschillende diensten en het creëren van een ruimte en plaats voor ontmoeting en initiatieven voor Spaanstalige migranten in Amsterdam. Integratie betekent voor ons dat de Spaanstalige migranten zich thuis voelen in de Nederlandse samenleving en zich bewust zijn van de rechten en plichten die daarmee samengaan