Onze organisatie

Het Dagelijks Bestuur van Casa Migrante wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Migrante tesamen met de leden van het Coördinatieteam (het Equipo Coordinador). Het Coördinatieteam leidt de dagelijkse gang van zaken in Casa Migrante. De inrichting van het Dagelijks Bestuur is volgens het Governance Code Goed Bestuur Publieke Dienstverlening.

Als we spreken over Casa Migrante dan spreken we over onze organisatie met onze vrijwilligers maar ook over “in Casa Migrante”, ons gebouw aan de Van Ostadestraat 268 in Amsterdam, waar zich alles afspeelt. Stichting Migrante is de officiële tenaamstelling van de burgerlijke stichting.

Verplichte informatie Belastingdienst

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Migrante is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie, de financiën, het te voeren beleid en ondersteunt de organisatie daar waar nodig. Het beleid van het bestuur is gericht op continuering van Casa Migrante Amsterdam, het huis van en voor Spaanstalige migranten.

Het bestuur van de stichting Migrante bestaat op dit moment uit de volgende leden.

Carlita Koningstein

Voorzitter

Toos Beentjes

Vicevoorzitter

Daan Vonk

Secretaris

Pedro Montero

Penningmeester

Max Brokamp

Lid

Coördinatieteam

Het Coördinatieteam is het kloppend hart van Casa Migrante. Alles wat er in zich in ons gebouw afspeelt wordt gecoördineerd door het Coördinatieteam. De allerbelangrijkste taak is de planning van het inzetten van alle 65 vrijwilligers. Een hele klus, iedere week weer. Immers, Casa Migrante is 5 dagen per week, drie keer per dag, geopend. Dat zijn 15 dagdelen !

Daarnaast is het Coördinatieteam verantwoordelijk voor een evenwichtige besteding van de ruimte en het toewijzen van de vele aanvragen om activiteiten te mogen uitvoeren. Het Coördinatieteam heeft contact en overlegt regelmatig met alle teams die binnen de organisatie werkzaam zijn. Tot slot maakt het Coördinatieteam deel uit van het Dagelijks Bestuur.

Lidia Villegas Zuleta

Isaac Hernández Cerda

Nancy Yael Bernal

Vrijwilligers

Het unieke van ons inloophuis Casa Migrante, de naam waaronder de Stichting bekend is, is dat alle medewerkers vrijwilligers zijn.

Jan van den Oever

Rosalie Dekker

Miel Kersting

Maud Meijvis

Susan Salamanca

María Tella Escala

Luc Metsu

Hanneke Noordhoek

Jan Sleumer

Clara Diaz Molina

Pablo Garrido

Marjan Hoonigs

Wil Hallers

Tineke Groot